Декларация за поверителност

 

Декларация за поверителност и защита на личните данни

Всички доброволно предоставени от потребителя лични и други данни, които го идентифицират в процеса на ползване на услугите, които предоставя сайтът, се съхраняват, обработват и използват от ТИМ 97 ООД само за целите на поддръжка на определени функционалности на сайта и извършване на продажби през Електронния магазин.

ТИМ 97 ООД използва бисквитки за да подобри качеството на предоставяните услуги, но не записва в тях никаква лична информация за потребителя. Ако желаете, можете напълно да деактивирате „бисквитките“ чрез индивидуалните опции на вашия браузър. В такъв случай Вие ще можете да използвате повечето функционалности на сайта.

ТИМ 97 ООД използва софтуер за анализ на посещенията, с чиито условия за поверителност можете да се запознаете на http://www.google.com/intl/bg/privacy.html, http://www.google.com/privacy_ads.html и http://www.google.com/intl/bg/privacypolicy.html. Възможно е ТИМ 97 ООД да предостави на рекламни фирми – трети страни за показването на реклами, когато се посещава уебсайта. Възможно е тези фирми да използват информация (която не включва име, адрес, електронния адрес или телефонен номер) относно посещенията на потребителите на този и други уебсайтове с цел да показват реклами за стоки и услуги, които може да представляват интерес за тях. Тези фирми използват „бисквитки“ за да съхранят предпочитанията на потребителите. Имате възможност да откажете „бисквитките“ за пускане на реклами по всяко време посредством „бисквитката“ за отказ на DoubleClick или от страницата с Декларацията за поверителност за рекламната и съдържателната мрежа на Google .

ТИМ 97 ООД потвърждава, че няма да предоставя, в случаи, различни от упоменатите в настоящата Декларация, на трети лица, лични данни на потребителя, без негово изрично съгласие.

ТИМ 97 ООД може да споделя с трети страни определени части обобщена, нелична информация, като например броя потребители, които са търсили определена дума, или броя потребители, които са кликнали върху конкретна реклама. Тази информация не идентифицира потребителя лично.

ТИМ 97 ООД си запазва правото да използва IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

Личната кореспонденция на потребителите е строго конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на потребителя.

Защита на информацията

Ние предприемаме съответните мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен достъп, промяна, разкриване или унищожаване на информацията. Мерките включват вътрешни проверки на практиките ни за събиране, съхранение и обработка на данни, както и на мерките ни за сигурност, включително физически такива с цел предотвратяването на неупълномощен достъп до системите, на които съхраняваме лична информация.

Достъпът до личната информация е ограничен до служителите от Отдел Продажби и Отдел Логистика на ТИМ 97 ООД, на които е необходима тази информация за извършването на продажби и доставки, развитието или подобряването на услугите ни. Тези лица са задължени да опазват тайния характер на данните.

Изпълнение

ТИМ 97 ООД редовно проверява спазването на тази Декларация за поверителност. Приканваме ви да отправяте въпросите или забележките си във връзка с тази Декларация за поверителност или относно начина, по който ТИМ 97 ООД обработва личната информация, като се свържете с нас.

Промени в тази Декларация за поверителност

Моля, обърнете внимание, че тази Декларация за поверителност може да се променя периодично. Ние няма да ограничим правата ви без вашето изрично съгласие и очакваме повечето от тези промени да са незначителни. Въпреки това на тази страница ще публикуваме всички промени в Декларацията за поверителност, а ако те са значителни, ще използваме още по-явен начин на известяване (включително уведомяване по електронна поща за някои услуги).

Ако имате допълнителни въпроси или забележки във връзка с тази Декларация за поверителност, моля свържете се с нас по всяко време.